DGI skydning Aktivitetsmødet 2023

Juniorklassen forlænges et år og seniorklassen genindføres på pistol. Her er en gennemgang af, hvad der blev besluttet på aktivitetsmødet i DGI Skydning 2023

 

På aktivitetsmødet 13. maj 2023 fik DGI Skydning ny formand, da Preben Duus Hermansen overtog formandsposten fra Lars Høgh uden modkandidater.

Udover formandsvalget var der flere forslag til afstemning og drøftelse i forhold til udvikling af skydning og reglerne.

Her er en oversigt over de beslutninger, der blev truffet. Med mindre andet er angivet, træder ændringerne i kraft med den kommende skyttebog, som gælder fra 1. oktober 2023. 

Juniorklassen forlænget et år på både riffel og pistol

DGI Nordjylland og DGI Fyn har begge stillet forslag om at udvide juniorklassen – Fyn ønskede fokus på pistol, for at give de unge ét år mere at være junior, blandt andet fordi en del tager på efterskole og det derfor kan være svært at stille hold med de årgange, som er i klassen nu.

Efter diskussioner af, om udvidelsen skulle gælde både riffel og pistol – og om udvidelsen skulle være på 0-1-2 eller 3 endte beslutningen på, at juniorklassen udvides med ét år og at aldersinddelingen følger hinanden i riffel og pistol.  

Genindførsel af seniorklasse på pistol

Der var debat om at genindføre seniorklassen på pistol – og også om at ændre aldersinddelingen for seniorklassen.

Seniorklassen blev genindført – men alderskravet på de 60 år for seniorer på både riffel og pistol står fast.

KAP-skytte er nu konkurrenceskytte

Det blev enstemmigt vedtaget af KAP-skytter fremover hedder ”Konkurrenceskytter” og at en KAP-ansvarlig i landsdelene hedder en ”klassificeringsansvarlig”.

DGI Midt- og Vestsjælland havde stillet forslaget og henviste til at udtrykket er forældet og at ingen i øvrigt umiddelbart kan gennemskue, hvad ”KAP” står for.

Peter Buus fra Skydeledelsen anerkendte at udtrykket var forældet, han var selv med i gruppen som indførte det i 1992, og tiden er løbet fra det. Forslaget blev derfor godkendt.

Mulighed for at skyde i to klassegrupper samtidig, blot ikke til DM

Fremover bliver det muligt i samme sæson at skyde i to klassegrupper – altså både éthånds og tohånds på pistol og både liggende og stilling på riffel til de samme stævner.

På den måde kan der både være flere deltagere og skytten får mulighed for at prøve kræfter med den svære skydestilling uden at være tvunget til udelukkende at skyde i den klasse.

Undtaget fra reglen er DM. Her kan man kun stille op i én klasse på hvert våben. Det betyder også, at man ikke kan deltage i to foreningshold til det samme DM på samme våbentype.

Klassen FRI bliver endnu mere FRI på riffel

Nu bliver det endnu mere frit at skyde i klassen ”FRI”. Hidtil har man i klassen FRI kunnet skyde i alle officielle skydestillinger på den nævnte distance. Det har betydet liggende med anlæg udendørs og stående med anlæg indendørs – altså de gængse ”børnestillinger”.

Som det er nu, kan man ikke anvende skydestillingen smaal (stående med anlæg og albuestøtte) på udendørs discipliner. Der er flere FRI skytter som har givet udtryk for at de har svært ved at skyde liggende skydninger og derfor ønsker at stå op og skyde som børneskytte.

Reglen træder i kraft med det samme og gælder derfor allerede i denne sæson.

Sofie Janerka / sofie@sojamedia.dk
26. maj 2023

Lars Høgh byder velkommen til årets Aktivitetsmøde  Foto:   Sofie Janerka