Omegnsturnering

Omegnsturnering for børn og unge

Klasser der kan deltage.

BK 1
BK 2
BK 3-4

Junior 1
Junior 2
 
Voksen Åben 1,2,3 (18-24 år)

                                                Skydetilmelding.dgi.dk              Dropbox login 

REGLER FOR OMEGNSTURNERING     

Skydetidspunkt        

Turneringen finder sted på 15 meter baner i vintersæsonen på lørdage med normalt starttidspunkt kl. 09.00.               

Skyderegler:  

Der skydes efter DGI Skydnings KAP-system og/eller Skyttebogen. Der oprettes Ung/Åben  og Ung/Stilling klasse som kan skyde med i omegns turneringen, der udsættes en vandrepokal i denne klasse.

Alder for disse er 19 år til og med 24 år

Hold:                                

Et eller flere hold i hver klasse fra hver forening. Et hold består af 4 skytter med samme klassificering. Kan en forening ikke stille med 4 klasseskytter i en klasse må holdet suppleres med skytter med lavere klassificering. Supplerings Skytternes klassificering ændres ikke.
I holdskydning sammenlægges klasserne BK3 og BK4 hhv. Jun.1 og jun.2. Den samme skytte må kun skyde på et klassehold. Der skydes ikke holdskydning i ung klassen.

Foreningshold:             

Hver forening må stille med et forud navngivet 4 mandshold bestående af 3 børneskytter og 1 juniorskytte fordelt på flg. klasser:  1. BK1 + 1 BK.2 + 1 BK3/4 + 1 jun. Skytte. Mangler en forening en skytte i en eller flere klasser, må der suppleres med en eller flere skytter fra en lavere rangerende klasse. Man skyder udelukkende om en vandrepokal.

Præmier:                          

Bedste hold i en klasse i hver turnering omgang vinder retten til at opbevare vandrepokalen til næste turnering omgang. Efter turneringens afslutning vinder de hold, som har vundet flest turnerings-omgange vandrepokalerne til ejendom. Ved lighed tæller flest skudte hold turneringspoint. Foreningshold Pokalen samme regler.

Holdpræmier:                 

Der uddeles holdpræmier til hver gældende skytte på vindende hold i hver turnering omgang.

Individuelle præmier:   

Der uddeles en præmie pr. påbegyndt 3 skytter i hver klasse, dog således at 1., 2. og 3. præmier uddeles uanset ovenstående regel. 1., 2. og 3. præmier skal bære turneringens navn eller logo, arrangerende forenings navn, årstal, klasse og præmiens lødighed. 1., 2. og 3. præmier skal hver have en bruttoværdi på kr. 50,- iberegnet graveringer og før rabatter.

Udgifter til præmier:     

Udgifter til vandrepokaler og holdpræmier deles ligeligt mellem turneringens deltagende foreninger.
Udgifter til individuelle præmier afholdes af turnerings omgangens arrangerende forening.

Resultatlister:                 

Resultatlister tilsendes hver deltagende forening samt DGI Skydnings KAP-listefører efter hver turnering omgang.

Klasseoplysninger:      

Hver deltagende forening er ansvarlig for at dens skytter er tilmeldt KAP-registret og at kun ajourførte klasseoplysninger anvendes. For nye skytter, der ikke har kunnet nå at få et KAP-nr. kan en formular med alle skyttens relevante data afleveres på stævnedagen. Formularen indsendes efterfølgende til KAP-listeføreren.

Tilmelding og afbud:   

Foreningerne sørger for, at turneringen er oprettet på www.skydetilmelding.dk inden 1/10.
Tilmelding til turneringen skal ske på www.skydetilmelding.dk.
Hold skal tilmeldes inden kl. 20.00 fredag før skydningen.
Hver forening tildeles en bane, som foreningen benytter til turneringen.
Kl. 20.00 på fredag før skydningen kan foreningerne frit booke banerne uanset tildelte baner.
Afbud skal ske til turnerings omgangens arrangerende forening i så god til som muligt før stævnet.

Medlemsforeninger:     

En deltagerforening kan ekskluderes, hvis alle øvrige deltagerforeninger er enige herom.

Revideret 5/9 2018

Godkendt den 5/9 2018
Odder Skytteforening